Du er her:

Prosjektrapport

Arbeidet med prosjektet ”ungdom i krise” startet i 2005 og var opprinnelig et samarbeid mellom utekontakten, psykiatrisk dagsenter og representanter for ulike frivillige organisasjoner. Psykiatrisk dagsenter hadde da fått tildelt kr 150 000,- som var øremerkede psykiatrimidler som skulle brukes til å skape et tilbud til unge mennesker i livskriser.

Les hele rapporten her